Ülkemizin ilerlemesi için girişimciliğe, inovasyona ve yaratıcı düşünceye yapılan yatırımın artması gerektiğini düşünüyoruz.
Özellikle gençlere yönelik eğitim ve deneyim kazandırma çalışmalarının, geleceğimizi şekillendirmede büyük rolü olacağına inanıyoruz.

‘u ziyaret edin, proje hakkında bilgi edinin.

Bu nedenle InnoCampus’ün kurulmasında aktif rol alarak, InnoCampus’un fikri ve fiziksel altyapısına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yap Lab (Fab Lab) ekipmanlarını sağlayarak genç girişimcilerin 3 boyutlu prototip üretim deneyimi kazanmasına destek oluyoruz.
Radarsan olarak, InnoCampus bünyesinde girişimcilik, inovasyon, prototipleme ve finans alanlarında hem danışmanlık hem de mentorluk yaparak projenin büyümesini ve daha çok genç insana ulaşmasını hedefliyoruz.
Yarattığımız ortak çalışma, araştırma geliştirme kültürünü ve sürdürülebilirlik perspektifini, InnoCampus ekosistemi ile paylaşarak çoğaltıyoruz.