klik-sayi-5-innocampus

01 Haz: InnoCampus Klik Dergisinde

Özellikle genç girişimcilerin faydalandığı, girişimcilik, inovasyon ve 3 boyutlu modelleme konularında eğitimler veren InnoCampus, Klik Dergisi’nin konuğu oldu.