KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Radarsan Radar Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. olarak hedefimiz elimizdeki yüksek teknolojiyi kullanarak müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun özgün ve yenilikçi ürünler tasarlamak ve üretmektir.

Bu hedefimiz doğrultusunda Kalite Politikamız;

Öncelikle bu hedeflerimize ulaşmayı mümkün kılacak olan kuruluşumuzun yapı taşları personellerimizi hedeflerimiz doğrultusunda cesaretlendirmek,
personellerimizin bilgi, beceri, sorumluluk ve yetkinliklerini eğitimlerle desteklemek ve geliştirmek, bunun için gerekli teknolojik ve teorik alt yapıyı sağlamak,
Ulusal, Uluslararası Kalite Standartlarını sürekli takip ederek, yasal şartlara uygun yüksek kaliteli mal, hizmet ve projeler üretmek, bu bağlamda şirketimizin sektöründeki
kurumsal imajını daima yükseltmek ve ulusal/uluslararası rekabette konumunu daima ileriye taşımak,
Üretim, hizmet ve projelerimizde müşteri istek, beklenti ve şikâyetlerinin önemini kavramak, tüm süreçlerimizde bunu gözetmek ve tam olarak karşılamak,
Sektörümüzle ilgili teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip etmek ve müşterilerimize sunmak,
Radarsan Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygulamaların verimliliğini ve performansını analiz etmek, takip etmek ve teknolojik alt yapı unsurlarını da kullanarak sürekli iyileştirmektir.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikamız;

Personelimizin ve çevremizin Radarsan faaliyetleri dolayısı ile meydana gelebilecek kaza ve meslek hastalıklarına maruziyetini engelleyici yasal şartlara uygun tedbirler
alarak, sağlıklı çalışma ortamı sunmak, çalışanlarımızın ve çevremizin güvenliğin sağlamak,
Kurumumuz çatısı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerimizde doğal kaynak kullanımının israfının önlenmek, çevre kirliliğinin önlenmek, atıklarımızı azaltılmak,
atıklarımızın geri kazanım merkezlerine ulaştırarak ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasını sağlamak ve geri kazanımı olmayan her türlü atığı çevreye zarar
vermeden bertaraf etmektir.

Standart / Model
Kapsam / Açıklama
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi